17.července 2024

Odstraňování usazeninPři použití naší metody lze bez demontáže odstranit veškeré druhy usazenin z vodních, topných a technologických soustav, obnovit jejich provozuschopnost a vhodnými opatřeními prodloužit životnost soustav na 3 – 5 ti násobek životnosti.
Při čištění soustav s uzavřenou cirkulací ( topné a chladící soustavy ) lze metodu aplikovat bez přerušení provozu.

Metoda je založena na postupném dávkování chemikálii a následném odfiltrování rozpuštěných a uvolněných nečistot.
Toto se provádí pomocí kolony, která je nainstalována v naší servisní soupravě vozidel.
Napojení na soustavu provádíme sami pomocí hadic.
U menších zařízení se používá přenosná čistící souprava.


Výčet zařízení, u kterých provádí naše firma chemické čištění nejčastěji:

rozvody ústředního vytápění
kotle a vyvíječe páry
velkoobjemové bojlery
deskové a jiné výměníky
protiproudové ohřívače
rozvody teplé užitkové vody
chladicí mikrověže a sprchové chladiče
chlazení kompresorů
čpavkové kondenzátory
myčky lahví
válce kalandrů
cívky indukčního ohřevu
chladící systémy průmyslových technologických zařízení