17.července 2024

Chemické čištění rozvodů teplé užitkové vodyChcete zabránit snižování životnosti rozvodů teplé užitkové vody? Jste si vědomi, že rozvody teplé užitkové vody je potřeba čas od času preventivně vyčistit? Chemické čištění rozvodů teplé užitkové vody je důležitou preventivní činností snižující riziko havárie celého teplovodního systému a následných zbytečně vysokých investic za řešení tohoto havarijního stavu.
Díky chemickému čištění rozvodů teplé užitkové vody dokážeme prodloužit životnost rozvodů i celých topných soustav na tří až pěti násobek běžné životnosti. I v případě rozvodů teplé užitkové vody a topných systémů totiž platí, že prevence je nadevše.

Provádíme chemické čištění rozvodů teplé užitkové vody i celých topných systémů ústředního vytápění již od roku 1990. Od počátku své činnosti jsme v oboru chemického čištění topných systémů, chemického čištění ústředního vytápění, chemického čištění potrubí apod. nasbírali bohaté zkušenosti. Dnes už nás téměř nic překvapí a poradíme si s drtivou většinou potíží hned na místě.
Pokud chcete předejít havarijním stavům a raději řešíte věci preventivně, bez obav se na nás obraťte. Jsme Vám plně k dispozici. Volejte 601 240 943 nebo pište na info@korin.cz .

Chemické čištění rozvodů teplé užitkové vody = prodloužení jejich životnosti

Při použití naší metody chemického čištění rozvodů teplé užitkové vody lze bez demontáže odstranit veškeré druhy usazenin z vodních, topných a technologických soustav. Dokonce dokážeme obnovit jejich provozuschopnost a vhodnými opatřeními prodloužit životnost soustav na 3 – 5 ti násobek životnosti.
Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody způsobují velké energetické ztráty, zvýšenou poruchovost zařízení a snižují jejich životnost. To vše dohromady finálně znamená pro provozovatele finanční ztráty. Zvýšená spotřeba energie je také významným ekonomickým aspektem. Všem těmto problémům se dá předejít pouze údržbou a pravidelným chemickým čištěním.

Jak provádíme chemické čištění rozvodů teplé užitkové vody?

Naše metoda, kterou provádíme chemické čištění rozvodů teplé užitkové vody a rozvodů ústředního vytápění je založena na postupném dávkování chemikálii a následném odfiltrování rozpuštěných a uvolněných nečistot.
Tento způsob chemického čištění rozvodů teplé užitkové vody a rozvodů ústředního vytápění je prováděn pomocí kolony, která je nainstalována v naší servisní soupravě vozidel. Napojení na soustavu provádíme sami pomocí hasičských hadic.
Při čištění rozvodů teplé užitkové vody i topných soustav s uzavřenou cirkulací lze naši metodu aplikovat bez přerušení provozu topné soustavy.

Prodlužte životnost rozvodů teplé užitkové vody!

Pokud chcete předejít havarijním stavům rozvodů teplé užitkové vody u Vás ve výrobě, nebo v budově a raději řešíte věci preventivně, jste na správné adrese. Bez obav se na nás obraťte. Jsme Vám plně k dispozici.
Volejte 601 240 943 nebo pište na info@korin.cz. Prodiskutujeme s Vámi Vaši situaci a potřeby a navrhneme řešení, jeho cenu a termín.

Výčet dalších zařízení, u kterých provádíme chemické čištění nejčastěji:

kotle a vyvíječe páry
velkoobjemové bojlery
deskové a jiné výměníky
protiproudové ohřívače
chladicí mikrověže a sprchové chladiče
chlazení kompresorů
čpavkové kondenzátory
myčky lahví
válce kalandrů
cívky indukčního ohřevu
chladící systémy průmyslových technologických zařízení