17.července 2024

Chemické čištění výměníkůChcete mít vše v pořádku a raději předcházíte havarijním stavům, než potom ve stresu řešíte havárii výměníku? Dáte raději na preventivní opatření a váš trubkový nebo deskový výměník necháte pro jistotu včas vyčistit?
Naprosto s vámi souhlasíme. Je prokázané, že včasné a pravidelné vyčištění výměníku (a to jak trubkového i deskového výměníku) je lepší řešení, než posléze ve stresu řešit drahou opravu trubkového, deskového či jiného výměníku.

Co se v trubkovém nebo deskovém výměníku vlastně děje

Ve výměnících (a to jak v trubkových, deskových výměnících, ale i dalších) dochází při provozu výměníku na jeho předávacích plochách k vytváření povlaku. Tento povlak se tvoří v trubkových, deskových i dalších výměnících z inkrustací (z vodního kamene) a zabraňuje přenosu topného média ve výměníku. Takto vytvořený povlak na předávacích plochách výměníků lze odstranit právě chemickým čištěním výměníků.

Chemické čištění trubkových výměníku, deskových výměníků, ale i dalších typů výměníků provádíme již od roku 1990. Od počátku své činnosti jsme v oboru chemického čištění výměníků, kotlů, chemického čištění vyvíječů páry i chemického čištění komplexních topných soustav nasbírali bohaté zkušenosti. Dnes už nás téměř nic překvapí a poradíme si s drtivou většinou potíží hned na místě.
Pokud chcete předejít havarijním stavům a raději řešíte věci preventivně, bez obav se na nás obraťte. Jsme Vám plně k dispozici. Volejte 601 240 943 nebo pište na info@korin.cz .

Chemické čištění výměníků = zlepšení přenosu topného média

Při použití naší metody chemického čištění trubkových, deskových i dalších typů výměníků lze bez demontáže odstranit veškeré druhy usazenin z vodních, topných a technologických soustav včetně odstranění vodního kamene (inkrustací ).
Dokonce dokážeme obnovit provozuschopnost výměníků a vhodnými opatřeními prodloužit životnost topných soustav na 3 – 5 ti násobek jejich životnosti.

Jak provádíme chemické čištění trubkových, deskových a dalších typů výměníků?

Naše metoda, kterou provádíme chemické čištění trubkových, deskových i dalších typů výměníků, je založena na postupném dávkování chemikálii a následném odfiltrování rozpuštěných a uvolněných nečistot.
Tento způsob chemického čištění výměníků je prováděn pomocí kolony, která je nainstalována v naší servisní soupravě vozidel. Napojení na soustavu provádíme sami pomocí hasičských hadic.
Při čištění topných soustav s uzavřenou cirkulací lze naši metodu aplikovat bez přerušení provozu topné soustavy.

Chemické čištění výměníků – poptávka

Pokud chcete předejít havarijním stavům trubkových, deskových i jiných typů výměníků u Vás ve výrobě, nebo v budově a raději řešíte věci preventivně, jste na správné adrese. Bez obav se na nás obraťte. Jsme Vám plně k dispozici.
Volejte 601 240 943 nebo pište na info@korin.cz. Prodiskutujeme s Vámi Vaši situaci a potřeby a navrhneme řešení, jeho cenu a termín.

Výčet dalších zařízení, u kterých provádíme chemické čištění nejčastěji:

rozvody ústředního vytápění
kotle a vyvíječe páry
velkoobjemové bojlery
protiproudové ohřívače
rozvody teplé užitkové vody
chladicí mikrověže a sprchové chladiče
chlazení kompresorů
čpavkové kondenzátory
myčky lahví
válce kalandrů
cívky indukčního ohřevu
chladící systémy průmyslových technologických zařízení