17.července 2024

Chemické čištění chladících systémů průmyslových technologických zařízeníChcete mít u vás ve výrobě vše v pořádku a raději předcházíte havarijním stavům, než potom ve stresu řešíte havárii a odstávku výroby s dalekosáhlými finančními dopady? Dáte raději na preventivní opatření a vaše chladicí systémy necháte pro jistotu včas vyčistit?
Naše zkušenosti vám dávají za pravdu. Je prokázané, že včasné a pravidelné čištění chladících systémů je lepší a zejména lacinější řešení, než posléze ve shonu řešit krizovou situaci ve výrobě.

Co se v chladícím systému vlastně děje?

V chladících systémech průmyslových technologických zařízeních dochází při jejich provozu k vytváření usazenin. Tyto usazeniny a povlaky se tvoří v chladících systémech z tzv. inkrustací a zabraňují přenosu chladícího média v chladícím systému. Takto vytvořený povlak na předávacích plochách chladícího média lze odstranit právě chemickým čištěním.

Chemické čištění chladících systémů průmyslových technologických zařízení provádíme již od roku 1990. Od počátku své činnosti jsme v oboru chemického čištění chemické čištění chladících systémů průmyslových technologických zařízení, výměníků, kotlů, chemického čištění vyvíječů páry i chemického čištění komplexních topných soustav nasbírali bohaté zkušenosti. Dnes už nás téměř nic překvapí a poradíme si s drtivou většinou potíží hned na místě. Pokud chcete předejít havarijním stavům a raději řešíte věci preventivně, bez obav se na nás obraťte. Jsme Vám plně k dispozici. Volejte 601 240 943 nebo pište na info@korin.cz .

Chemické čištění chladících systémů = zlepšení přenosu chladícího média

Při použití naší metody chemického čištění chladících systémů průmyslových technologických zařízení lze bez demontáže odstranit veškeré druhy usazenin včetně odstranění vodního kamene (inkrustací ).
Dokonce dokážeme obnovit provozuschopnost chladících systémů a vhodnými opatřeními prodloužit životnost topných soustav na 3 – 5 ti násobek jejich životnosti.

Jak provádíme chemické čištění chladících systémů?

Naše metoda, kterou provádíme chemické čištění chladících systémů, je založena na postupném dávkování chemikálii a následném odfiltrování rozpuštěných a uvolněných nečistot.
Tento způsob chemického čištění výměníků je prováděn pomocí kolony, která je nainstalována v naší servisní soupravě vozidel. Napojení na soustavu provádíme sami pomocí hasičských hadic.
Při čištění chladících systémů s uzavřenou cirkulací lze naši metodu aplikovat bez přerušení provozu chladícího systému.

Chemické čištění chladících systémů – poptávka

Pokud chcete předejít havarijním stavům chladících systémů u Vás ve výrobě a raději řešíte věci preventivně, jste na správné adrese. Bez obav se na nás obraťte. Jsme Vám plně k dispozici.
Volejte 601 240 943 nebo pište na info@korin.cz. Prodiskutujeme s Vámi Vaši situaci a potřeby a navrhneme řešení, jeho cenu a termín.

Výčet dalších zařízení, u kterých provádíme chemické čištění nejčastěji:

rozvody ústředního vytápění
kotle a vyvíječe páry
velkoobjemové bojlery
deskové a jiné výměníky
protiproudové ohřívače
rozvody teplé užitkové vody
chladicí mikrověže a sprchové chladiče
chlazení kompresorů
čpavkové kondenzátory
myčky lahví
válce kalandrů
cívky indukčního ohřevu